Uppdragsutbildningar OLD

SKAPANDE PEDAGOGIK ger fysiska uppdragsutbildningar, självklart följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi skräddarsyr utbildningar, alltifrån enstaka föreläsningar, studiedagar, kurser till handledning. Utifrån era behov av pedagogisk verksamhetsutveckling inom förskolan.

Vi samarbetar med föreläsare som har gedigen utbildning och bred erfarenhet av pedagogiskt arbete inom förskolan. De är även kända inom förskolepedagogiken, som utbildare och författare.

Vi ser det som viktigt att innehållet i en uppdragsutbildning utgår från teori, beprövad erfarenhet och pedagogisk praktik i relation till Förskolans läroplan (Lpfö 2018).

Hör av dig om du har frågor, vill göra en bokning eller vill diskutera vad som kan vara en bra fortbildning för er. Kontakta oss här på sidan under KONTAKT eller slå en signal 070 624 44 56.

Vi erbjuder följande uppdragsutbildningar:

Lena Edlund


Boka nu

Lena Edlund har lång erfarenhet av förskolepedagogik och har arbetat som förskollärare, förskolechef, kvalitetsledare och fortbildare. Hon intresserar sig särskilt för arbetet med de yngsta barnen i förskolan och är författare till två böcker i ämnet; De yngsta barnen och läroplanen och De yngsta barnen och undervisningen. Hon är även redaktör för boken Den röda tråden – om progression och likvärdighet i förskolan.

Lena fokuserar på förskolans praktiska arbete och kopplar det till vetenskaplig grund på ett lättförståeligt sätt. Hon utmanar synen på de yngsta barnen som ”för små” och inspirerar till alternativa synsätt och arbetssätt.

Följande program kan ges som föreläsning, handledning eller kurs:

-De yngsta barnen i förskolan.

Lena Edlunds utbildning riktar sig till förskollärare och barnskötare samt rektorer, chefer och pedagogiska utvecklingschefer inom förskolan.

Följ oss på sociala medier

Facebook
Instagram