Uppdragsutbildningar

SKAPANDE PEDAGOGIK ger uppdragsutbildningar runt om i landet. Utifrån era behov av pedagogisk verksamhetsutveckling inom förskolan skräddarsyr vi utbildningar för förskolor, stadsdelar och hela kommuner.

Vi samarbetar med föreläsare som har bred kompetens inom förskolepedagogik. Föreläsarna har erfarenhet av alltifrån chefskap, pedagogiska utvecklingsprojekt till utgivning av böcker inom förskolepedagogiken. Det här innebär att innehållet i uppdragsutbildningen utgår från teori och pedagogisk praktik i relation till Förskolans läroplan (Lgr 2018).

– Undervisning och barns lärande.
– Undervisning i relation till lek, skapande och kreativa aktiviteter.
– Lek och lärmiljöer.
– Hur skapar vi förutsättningar för barns språkutveckling i det pedagogiska arbetet.
– Undervisning i relation till projektarbete.
– Undervisning i relation till pedagogisk miljö.
– De yngre barnens lek och lärande, 1-3 år.
– Rummets och materialets betydelse för utforskande, lek och lärande.
– Pedagogiskt arbetet med fokus på hållbarhet, återvinning och återbruk.

Kontakta oss om du har frågor, vill göra en bokning eller vill diskutera vad som kan vara en bra utbildning för er.

sp@skapandepedagogik.se
070 624 44 56

Följ oss på sociala medier

Facebook
Instagram