Uppdragsutbildningar

SKAPANDE PEDAGOGIK ger uppdragsutbildningar fysiskt hos er eller digitalt, utifrån era behov av pedagogisk verksamhetsutveckling inom förskolan. Vi skräddarsyr utbildningar, alltifrån föreläsningar, studiedagar, kurser till handledning.

Vi samarbetar med föreläsare som har gedigen utbildning och bred erfarenhet av pedagogiskt arbete inom förskolan. De är även kända inom förskolepedagogiken, som utbildare och författare.

Vi ser det som viktigt att innehållet i en uppdragsutbildning utgår från teori, beprövad erfarenhet och pedagogisk praktik i relation till Förskolans läroplan (Lpfö 2018).

Hör av dig om du har frågor, vill göra en bokning eller vill diskutera vad som kan vara en bra fortbildning för er.
Kontakta oss här på sidan under KONTAKT.


Vi erbjuder följande uppdragsutbildningar:

Lena EdlundLena Edlund har lång erfarenhet av förskolepedagogik och har arbetat som förskollärare, förskolechef, kvalitetsledare och fortbildare. Hon intresserar sig särskilt för arbetet med de yngsta barnen i förskolan och är författare till två böcker i ämnet; De yngsta barnen och läroplanen och De yngsta barnen och undervisningen. Hon är även redaktör för boken Den röda tråden – om progression och likvärdighet i förskolan.

Lena fokuserar på förskolans praktiska arbete och kopplar det till vetenskaplig grund på ett lättförståeligt sätt. Hon utmanar synen på de yngsta barnen som ”för små” och inspirerar till alternativa synsätt och arbetssätt.

Följande program kan ges som föreläsning, handledning eller kurs:

-De yngsta barnen i förskolan.

Lena Edlunds utbildning riktar sig till förskollärare och barnskötare samt rektorer, chefer och pedagogiska utvecklingschefer inom förskolan.

Anna Lund
Anna Lund har lång erfarenhet av att arbeta i och leda förskolor. Hennes bakgrund är legitimerad förskollärare och pedagogista. Anna arbetar idag som rektor för sju förskolor. Hon är författare i antologin Den röda tråden samt den kommande boken Reflektion som motor i förskolans arbete. År 2020 blev hon nominerad till Årets Hjälte samt År 2021 nominerad till årets rektor. Samma år mottog hennes enhet Stockholm Stads Hedersomnämnande i klassen förskola för deras arbete med delaktighet, inflytande, jämställdhets och jämlikhetsarbete.

Följande program kan ges som föreläsning eller handledning:

-Rektorns roll som pedagogisk ledare – hur får man till det?

-Förskollärarnas ledarskap – arbete med didaktik och undervisning i förskola.

-Att leda en lärande och välmående organisation – medarbetarskap och ledarskap i förskolans utveckling.

-Det pedagogiska arbetet – arbeta utifrån gemensamma ställningstaganden.

-Att undervisa genom projekterande arbetssätt.

-Lärmiljön – den tredje pedagogen.

-Pedagogisk dokumentation som motor i det pedagogiska arbetet.

Anna Lunds utbildningar riktar sig till barnskötare, förskollärare, utvecklingsledare och rektorer i förskolan.
Ni kan välja att boka fysisk eller digital fortbildning.

Emilia Larsson Samoladas
Moa Bäversten
Emilia Larsson Samoladas är legitimerad förskollärare och föreläsare hon har även studerat pedagogik vid Mälardalens Högskola.

Moa Bäversten är barnskötare, legitimerad förskollärare och föreläsare med många års erfarenhet av förskoleverksamhet.

År 2020 tilldelades Emilia och Moa Skapande Pedagogiks stipendium Förskolans Språkmiljö och efter det växte tankarna om att formulera det språkstimulerande arbetssättet de arbetar utifrån i en bok. Tillsammans har de skrivit boken Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta.

Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäverstens fortbildningar riktar sig till förskollärare och barnskötare samt rektorer, chefer och pedagogiska utvecklingsledare inom förskolan. Ni kan välja att boka fysisk eller digital fortbildning.

Följande program kan ges som föreläsning, handledning eller kurs:

-Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan.

-Flerspråkighet och kommunikativa verktyg.

-Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta.

-Miljön och språkliga processer.

-Språkstimulerande material.

-Språkets dimensioner i leken.

-Kommunikativa strategier för barn och vuxna.

-Projekterande arbete med de yngsta barnen.

-Språklig kartläggning av miljön och pedagogisk dokumentation.

Hör av dig om du har frågor, vill göra en bokning eller vill diskutera vad som kan vara en bra fortbildning för er.
Kontakta oss här på sidan under KONTAKT.

Följ oss på sociala medier

Facebook
Instagram