Press och Recensioner

Tidningen FÖRSKOLAN tipsar om boken KREATIVITET OCH BARNS LÄRANDE – från ett till fem år.
”Hur kan förskolans miljöer organiseras så att barnen inspireras till nya idéer? Bildrik bok om vad ett kreativt lärande för barn kan vara.”
– Förskolan, Lärarförbundet

Recensenten Leicy Olsborn Björby skriver i MODERN BARNDOM.
”På olika sätt synliggör författarna hur ett öppet och nyfiket förhållningssätt kan öppna upp för ”att det där oförutsedda kan ta form”. Kreativitet och Barns lärande är inte bara en bok att läsa, det är en bok att tänka kring, reflektera kring och ta ställning till.”
– Modern Barndom, Reggio Emilia Institutet

Lennart Lindgren refererar i tidningen GT, både till FN:s barnkonvention och Ellen Keys bok Barnets århundrande. När han tar upp att det är i åldern ett till fem år som ”intresset för det livslånga lärandet grundläggs och dörren till det demokratiska samhället öppnas på glänt.” Lennart Lindgren lyfter även fram bokens form och design i sin recension.
– Kultursidan GT

Susanna Ekström har lång erfarenhet av utbildning av förskollärare, i sin recension i OPSIS BARNKULTUR tar hon fasta på att boken innehåller konkreta exempel kring projektarbeten och ”hur förskolans miljö kan organiseras för att ge upphov till, för barnen, spännande möten med material och rumsutformning.”
– Opsis Barnkultur, om barnkultur för vuxna

BOKTIPS! Lärarfortbildning rekommenderar boken KREATIVITET OCH BARNS LÄRANDE i programmet för FÖRSKOLANS RIKSKONFERENS.
– Lärarfortbildning, Lärarförbundet

Journalisten Lotta Jansson har skrivit ett intressant reportage i VLT, som handlar om Skapande Pedagogiks stipendium FÖRSKOLANS SPRÅKMILJÖ. Det har tilldelats förskollärarna Moa Bäversten och Emilia Larsson Samoladas, de arbetar med de yngsta barnen på en förskola i Västerås.
-Vestmanlands Läns Tidning

Följ oss på sociala medier

Facebook
Instagram