Ny Föreläsning 2021

SPRÅK, MÖTEN OCH MÅNGFALD I FÖRSKOLAN

580 kr (exkl. moms)

Föreläsare: Lena Edlund
– Stockholm 9/3 
– Malmö 15/3 
– Göteborg 29/3

Boka nu

INFORMATION
Föreläsning från klockan 18.00-20.30. Klockan 19.00 fikapaus med ostsmörgås, glutenfritt alternativ kommer att finnas.
Kostnad 580 kr (exklusive moms)
Anmälan är bindande men det går bra att överlåta platsen till en kollega.
Senast 14 dagar innan föreläsningen skickar vi program och information.
Vi skickar information, program och faktura till den mailadress som beställaren uppger vid bokningen.


SPRÅK, MÖTEN OCH MÅNGFALD I FÖRSKOLAN

580 kr (exkl. moms)

Föreläsare: Lena
– Stockholm 9/3 
– Malmö 15/3 
– Göteborg 29/3

Boka nu

Om föreläsningen

Stockholm 9/3 
Malmö 15/3 
Göteborg 29/3

Att arbeta i förskola, där stora och små människor med olika bakgrund, språk och erfarenheter möts är utmanande och inspirerande varje dag. Att skapa trygghet hos föräldrar och barn är grunden för delaktighet, engagemang och lärande.

Hur skapas goda möten mellan barnen, föräldrarna och pedagogerna utan det verbala språket som hjälpmedel? Att utgå från barnen, att erbjuda utmanande och lustfyllda lekmiljöer, att säga ja till barnens önskemål och idéer samt att observera varje barns kommunikativa strategier utgör grunden för det språkutvecklande arbetet.

– Att ta emot nyanlända barn och föräldrar och förskolans ansvar för det goda mötet.

– Hur kan vi göra förskolans verksamhet mer begriplig för föräldrarna och därmed förbättra samarbete och delaktighet.

– Det lustfyllda språkandet i förskolan, vad är det?

– Hur blir vi pedagoger mer inspirerande och utmanande språkutvecklare?

– Hur kan vi utveckla lekmiljön i förskolan så att den blir mer lättillgänglig och mer relationsskapande för alla?

– Modersmål i förskolan, exempel på olika arbetssätt.

– Hur kan vi följa och stödja barnens språkutveckling genom språksamtal, språkobservation och enkel performansanalys.

FÖRELÄSARE
Kristina Ljunggren-Jonsson är förskolelärare och specialpedagog med mångårig erfarenhet av arbete inom förskolan i ett mångkulturellt område. Hon har föreläst på Älvsjömässan, Förskoledagarna och medverkat i UR TV-program.

INFORMATION
Föreläsning från klockan 18.00-20.30. Klockan 19.00 fikapaus med ostsmörgås, glutenfritt alternativ kommer att finnas.
Kostnad 580 kr (exklusive moms)
Anmälan är bindande men det går bra att överlåta platsen till en kollega.
Senast 14 dagar innan föreläsningen skickar vi program och information.
Vi skickar information, program och faktura till den mailadress som beställaren uppger vid bokningen.

Följ oss på sociala medier

Facebook
Instagram