Bokförlag

BESTÄLL
150 kronor inklusive moms.

KREATIVITET OCH BARNS LÄRANDE
– FRÅN ETT TILL FEM ÅR

Ur innehållet
-Barns lärande
-Lärmiljöer
-Lek, utforskande och kreativa aktiviteter
-Projekterande arbetssätt
-Dokumentation och reflektion

Hur skapar vi förutsättningar för barns lärande och utveckling? Med ett generöst och rikt bildmaterial och konkreta exempel beskriver Birgitta Emriksson och My J Swahn hur barn tillägnar sig nya kunskaper och erfarenheter genom lek, utforskande och kreativa aktiviteter.

De visar hur förskolans rum och material, projekterande arbetssätt samt spontana och vardagliga aktiviteter kan skapa en utmanande och intresseväckande lärmiljö. De beskriver också hur lärande sammanhang skapas i interaktion barnen emellan och mellan barnen och pedagogerna kring intressanta idéer och angelägna frågeställningar. De beskriver och analyserar den pedagogiska dokumentationen och dess betydelse för att synliggöra det pedagogiska arbetet och barnens lärprocesser.

Boken har uppmärksammats eller recenserats i följande tidningar:
Förskolan, Lärarförbundet
Modern Barndom, Reggio Emilia Institutet
Kultursidan, GT
Opsis Barnkultur, om barnkultur för vuxna

Text och foto
Birgitta Emriksson har under många år arbetat med utbildning av pedagoger och lärare inom förskolan. Bland annat har hon undervisat på Förskollärarprogrammet, Stockholms Universitet. Hon är numera verksam vid utbildningsföretaget och bokförlaget Skapande Pedagogik. Hon har även medverkat i antologin Exemplet Reggio Emilia (2005).

Foto och fotodokumentation
My J Swahn har under många år arbetat som förskolechef och ateljérista. I dag arbetar hon som pedagogisk utvecklingschef inom en förskoleenhet i Stockholm.

Grafisk design
Katinka Holst Tenje utbildad inom design och marknadsföring i USA och blev nyligen klar på Hyper Island, Design Lead. Frilansar inom visuell design sedan 2014.

Boken innehåller 130 sidor varav 40 sidor är färgfotografier.
ISBN 978-91-639-1760-8

Pris 150 kr inklusive moms. Porto tillkommer.
Boken levereras inom 3-5 dagar.

BESTÄLL

Följ oss på sociala medier

Facebook
Instagram