Almedalen 2018

almedalen222

2018 är det valår, vi kommer att vara i Visby under politikerveckan.

HUR SKAPAR VI FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BARNS LÄRANDE I FÖRSKOLAN?

Den här frågan kommer vi att ställa till politiker, forskare, pedagoger och chefer inom området.

Under våren 2018 kommer vi att presentera vårt program.

Följ oss på sociala medier

Facebook
Instagram